PB2017 DSPE

De negen nominaties voor de Wim van der Hoek Award zijn bekend!

Persbericht door DSPE

Technische talent, cruciaal voor de toekomst van de Nederlandse high-tech industrie, studeert op hoog niveau af aan de hogescholen en universiteiten in Nederland en België. Dat blijkt uit het grote aantal nominaties voor de Wim van der Hoek Award. Liefst negen nominaties ontving de jury voor deze prijs, die in november 2017 voor de twaalfde keer wordt uitgereikt op de Precisiebeurs onder auspiciën van de DSPE (Dutch Society for Precision Engineering).

Op de tweede dag van de Precisiebeurs in Veldhoven, op donderdagmiddag 16 november, verzorgt de DSPE de uitreiking van de Wim van der Hoek Award. Deze prijs – ook wel Constructeursprijs genoemd – werd in 2006 ingesteld ter gelegenheid van de tachtigste verjaardag van nestor in de constructieprincipes Wim van der Hoek. De prijs is bedoeld om het vak van ontwerpen van werktuigbouwkundige constructies extra onder de aandacht te brengen en te stimuleren. Aan deze prijs zijn een oorkonde, een trofee gemaakt door de Leidse instrumentmakers School en een geldbedrag (gesponsord door de federatie 4TU) verbonden.

Beste afstudeerwerk

De Constructeursprijs wordt jaarlijks uitgereikt voor het beste afstudeerwerk op het gebied van het construeren in de werktuigbouwkunde aan de technische universiteiten en de hogescholen. Criteria bij de beoordeling van de afstudeerverslagen zijn kwaliteit van het ontwerp, onderbouwing en innovativiteit, alsmede de geschiktheid voor gebruik in het onderwijs.

De jury, onder voorzitterschap van DSPE-bestuurslid Jos Gunsing (MaromeTech), ontving negen nominaties, ingediend door de afstudeeerbegeleider/hoogleraar van de betreffende student. In totaal twee hogescholen en drie universiteiten zonden kandidaten in: AVANS Hogeschool Breda, Fontys Hogescholen, KU Leuven (België), TU Delft en TU Eindhoven. 

Dit zijn de genomineerden van de Wim van der Hoek Award 2017

The advantage of allowing plastic deformations during the removal of an offshore facility

Pieter van Eijkeren - Avans Hogeschool Breda
“Pieter heeft zeer zelfstandig gewerkt, boven HBO-niveau. Hij heeft op eigen initiatief de juiste cursussen gevolgd, tegenslagen opgelost en een uitzonderlijk goed en duidelijk verslag opgeleverd. Zijn onderwerp, het weghalen van olieboorplatforms, is uiterst actueel en kan de opdrachtgever voor dit project een voorsprong op concurrenten geven in de momenteel ‘moeilijke’ offshore-industrie.”

Avans Robotic Hand A system for dexterous manipulation with a soft touch

Lars van der Woude - Avan Hogeschool Breda
“Lars heeft aan een drie-vinger-robothand gewerkt die bedoeld is voor het snel kunnen grijpen van voorwerpen met een zachte grip. Bij het ontwerpen heeft hij de rode draad uit ‘precision engineering’ gevolgd voor dynamica en constructieprincipes. Dit is ten dele gelukt, maar voor een bachelor-student is dat een bijzondere prestatie.”

Collaring Machine, Concept to Prototype of a machine to decrease the production time 

Gijs Bardoel - Fontys Hogescholen
“Gijs is een jonge en ambitieuze multidisciplinaire ingenieur. Hij heeft een machine ontworpen en zorg gedragen voor de productie ervan tijdens zijn opdracht, die hij succesvol heeft afgesloten. De machine draait goed en het hele ontwerp- en ontwikkelproces heeft hij zeer goed gedocumenteerd.”

Sam Peerlinck – KU Leuven
“Sam slaagde er als eerste in om een artificieel cilia-oppervlak te creëren dat in staat is alle asymmetrische kenmerken van biologische cilia te imiteren. Naast een diepgaande bevatting van de microfluïdica was daarvoor ook een enorm creatief vernuft nodig. Sam is een gedreven persoon, een moderne multidisciplinaire ingenieur met vergaande sociale en netwerkingsvaardigheden.”

Control System Design for a Contactless Actuation System

Martijn Krijnen – TU Delft
“Martijn heeft een high-tech feedbacksysteem voor een contactloze precisiepositioneringstafel voor dunne substraten ontworpen en gebouwd. Zijn vaardigheden in multi-physics modellering, ontwerp van compliante precisietafels, magnetische actuatoren en geavanceerde feedback-besturingssystemen maken hem een vakkundige mechatronic system design engineer. Bovendien kan hij goed schrijven.”

A Type Synthesis Approach to Compliant Shell Mechanisms

Joep Nijssen – TU Delft
“Joep heeft zeer bijzonder werk gedaan in de karakterisering van ruimtelijk gekromde elastische elementen die met additive metal manufacturing zijn te fabriceren. Daarmee heeft hij een complex ontwerp gemaakt. Joep is energiek en enthousiast, en schrikt niet terug van complexe theoretische concepten met de bijbehorende wiskunde.”

Follow-The-Leader Control: A mechanical control mechanism for path following deployment of surgical instruments; Principle validation & concept design

Stefan Grottenbos – TU Delft
“Stefan heeft onderzoek gedaan naar een manier om de vorm van een slangachtig chirurgisch instrument op te slaan in een mechanisch vormgeheugenregister, zonder gebruik van (complexiteit-bevorderende) elektronica. Hij heeft als eerste een manier gevonden om zo’n vormgeheugensysteem volledig mechanisch uit te voeren. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een uniek en fantastisch werkend prototype.”

Design of a long stroke actuator unit for the EUV reticle stage

Pim Duisens – TU Eindhoven
“Pim heeft laten zien dat hij prima in staat is een mechanisch ontwerp neer te zetten en dit op kritische punten te analyseren. Hoewel enigszins bescheiden, had hij het vertrouwen dat dit goed ging komen al bij de eerste gesprekken bij ASML gewekt. Pim werkt hard en bijzonder zelfstandig, al weet hij goed mensen te benaderen voor relevante input en om mee te sparren.” 

Design of a clean z mechanism in the wrist assembly of a wafer handler robot for cluster tools

Max van Lith – TU Eindhoven
“Max heeft een ontwerptraject van concept tot uitgewerkt systeem doorlopen – het betreft een hefmechanisme voor schoon vacuüm inclusief aandrijving (voice-coil actuator). Max is uitstekend ingewerkt in het statisch bepaald construeren, werken met elastische scharnieren en ontwerpen van motoren en magnetische circuits. Hij werkt op een systematische en analytische wijze.”