Martijn van Gruijthuijsen 1530 2021

“Precisietechnologie is fundament voor de kennis- en innovatieregio die Noord-Brabant wil zijn”

Hoe langer Martijn van Gruijthuijsen gedeputeerde Economie, Kennis en Talentontwikkeling bij de provincie Noord-Brabant is, hoe objectiever hij kijkt naar ‘zijn’ regio. Maar, als het gaat over de precisie-industrie in ‘zijn’ provincie, is hij trots. “Als ik bedrijven uit de sector bezoek, sta ik vaak versteld van verbazing. Dat vind ik het intrigerende aan innovatie: je vraagt je vaak af waarom het daarvoor nog niet bestond. Je moet er maar op komen.”

Om meteen maar met de deur in huis te vallen: hoe belangrijk is de precisietechnologie voor Noord-Brabant?  

“De precisie-industrie is een van de fundamenten waarop onze claim dat de provincie een kennis- en innovatieregio is, berust. We zijn meerdere keren uitgeroepen tot een van de slimste regio’s ter wereld. Aan de top komen, is één ding, maar er blijven staan is een tweede. Ik vind het heel knap dat we daar nog steeds zijn en dat de sector alles op alles zet om er te blijven. Want het wordt steeds complexer, moeilijker en uitdagender om aan de top te blijven staan.

Kunt u uitleggen waarom het een steeds grotere uitdaging is om mee te doen met de top?

“Dat heeft te maken met internationale concurrentie, maar ook omdat het steeds meer om die laatste paar procenten gaat. De tijd waarin relatief makkelijk hele grote stappen gezet werden, is voorbij. Aan de top staan in de hightechsector betekent steeds kleiner, complexere materie. Daar zit geen plafond aan.”

Wat maakt dat de provincie Noord-Brabant daar zo goed in is?
“Samenwerken zit in het DNA van Brabanders, maar onze leidende positie in de hightech is heus niet alleen daar aan te danken. We hebben inmiddels een goede naam opgebouwd en dat trekt specialisten aan. Ik noem dat altijd ‘de wet van nabijheid’: er heeft zich in onze regio zoveel deskundigheid en expertise verzameld, dat trekt andere hightechbedrijven aan.”

Het gaat goed met de sector dus. Waar ligt volgens u ruimte voor verbetering? 

“Ik denk dat de sector wat breder zou kunnen nadenken over toepassingen. Het zou bijvoorbeeld goed zijn als maatschappelijke toepassingen rondom hightech beter worden verkend. Denk aan digitalisering, gezondheidszorg en de energietransitie. Dat zijn sectoren waar precisietechnologie veel kan betekenen. Een goed voorbeeld van waar dat al gebeurt, is het Holst Centre. Zij ontwikkelden een nieuwe generatie batterij – LionVolt – op basis van 3D technologie en lagen vaste stof. Die batterijen laden snel weer op, beschikken over een hoge energiedichtheid en hebben een lange levensduur. Hiermee levert Holst Centre een enorme bijdrage aan de energietransitie.”

Hoe steunt de provincie de precisietechnologie?

“Naast financiële steun, kijken we ook waar we verbindingen kunnen leggen. In Brabant, maar ook op nationaal en Europees niveau. Zo was ik twee weken geleden in Zuid-Duitsland samen met de directeur van het Holst Centre. Op die manier proberen we als regionale overheid deuren te openen naar internationale samenwerking en -innovatie.”

Het is lastig om hoogopgeleide mensen in Brabant te houden, veel van hen vertrekken naar de Randstad. Wat doen jullie daaraan?

“We hebben de slimme koppen nodig om in de toekomst het verdienvermogen, de welvaart en het welzijn van de Brabander zeker te stellen. Of het nou gaat om een econometrist van Tilburg University of een automotive student van de Technische Universiteit Eindhoven - we hebben alle talenten nodig. Helaas vertrekken er inderdaad veel van hen. We doen ons best om dat tij te keren, door bijvoorbeeld mee te werken aan woningbouwopgaven voor de grote steden, het openbaar vervoer zo goed mogelijk te regelen en het culturele klimaat te ondersteunen. Ook vinden we het belangrijk om ondernemen aan te moedigen. Zo is er bijvoorbeeld het Brabant Startup Fonds, die start-ups financieel ondersteunt. Al die maatregelen moeten er samen voor zorgen dat de provincie nog aantrekkelijker wordt.”

Dit jaar vieren we twintig jaar Precisiebeurs. Hoe kijkt u naar de rol van Mikrocentrum?

“Ik zie Mikrocentrum als de handen en voeten van het hightech ecosysteem in de provincie, de PR. Deskundigen uit de precisie-industrie zijn vaak opzoek naar meer diepgang en nieuwe innovaties. Heel belangrijk, maar het is ook belangrijk om te zien wat er verder gaande is in de sector. Dat is waar Mikrocentrum voor zorgt. De Precisiebeurs is daar een perfect voorbeeld van, het is een plek waar de sector elkaar ontmoet, elkaar bijpraat en in discussie gaat. Ik vertelde net al dat het belangrijk is dat de sector ook gaat kijken naar toepassing in de maatschappelijke hoek, ook daar kan de beurs een belangrijke rol in spelen.”

Over Martijn van Gruijthuijsen

  • Van Gruijthuijsen (1972) wordt geboren en getogen in Megen.
  • Hij begint op de mavo en behaalt via de havo uiteindelijk zijn vwo-diploma. In 2002 rondt Van Gruijthuijsen zijn studie Bestuurskunde aan Tilburg University af.
  • Van 2005 tot 2019 werkt van Gruijthuijsen voor Tilburg University als beleidsmedewerker, coördinator en programmamanager.
  • Daarnaast wordt hij in 2011 lid van de VVD-fractie Provinciale Staten. Hier is hij onder andere fractievoorzitter en vicevoorzitter.
  • Na acht jaar lid te zijn geweest van de Provinciale Staten, bekleedt hij in juni 2019 de functie van Gedeputeerde Economie, Kennis en Talentontwikkeling.

De Provincie Noord Brabant is partner van de 20e editie van de Precisiebeurs