MTA Blog

Waarom modulair uitbesteden bijdraagt aan het verbeteren van de QLTC performance

OEM’ers weten dat procesmanagement niet bij henzelf begint, maar bij de processen in de keten van leveranciers: de supply chain. Als ergens in de keten van leveranciers slechts een kleine specificatie wijzigt of een aanpassing in het proces wordt doorgevoerd, kan dat van invloed zijn op de kwaliteit van het product — en dat is onwenselijk. Als inkoopmanager bent u de dirigent van deze supply chain. U stuurt op uw eigen KPI’s, maar in hoeverre zijn deze afgestemd met andere afdelingen zoals logistiek, productie en R&D? Presteert u optimaal op de criteria Quality, Logistics, Technology en Costs (QLTC)? Exposant MTA BV (Stand 177) deelt in deze blog de ervaringen en handvatten om dit te bereiken. 

Losse eilandjes of één geheel?

Om de winstgevendheid van de organisatie te vergroten is het van belang om te zorgen dat de QLTC criteria — die nauw met elkaar samenhangen — in balans zijn. Het is vanzelfsprekend dat op deze criteria wordt gestuurd aangezien uw klantperformance ook hiervan afhankelijk is:

  • Voldoet het product aan de gewenste specificaties?
  • Is er op het juiste moment geleverd?
  • Is de productarchitectuur slim opgezet en zijn hieraan de juiste (productie-)technologieën gekoppeld, zodat integraal de beste systeem prijs gerealiseerd kan worden?

Kan het systeem door u met gewenste winstmarge verkocht worden?
Wanneer de balans niet optimaal is, heeft dat effect op kwaliteit, kosten, levertijd etc. U kunt als inkoopmanager alleen sturen op de parameters waar u grip op hebt en dat geldt ook voor uw collega’s. Is het proces zo ingericht dat dit optimaal is afgestemd?

Onze ervaring in de praktijk leert dat Inkoop, Logistiek, Productie en R&D vaak als losse eilandjes opereren binnen een organisatie en het lastig is om verbinding tussen de afdelingen te leggen. En daarmee de beste prestatie te leveren op QLTC. Daar ligt dus een kans om integrale verbeterslagen te maken — of het nu gaat om kosten, kwaliteit of levertijd.

(Modulaire) outsourcing kan hier een geschikte oplossing voor zijn, ik zal u uitleggen waarom. 

De toegevoegde waarde van outsourcing

De balans die door de waan van de dag, complexiteit van processen en omvang van de organisatie uit het oog verloren kan worden, die heeft een productiepartner wel scherp op het netvlies. Zij hebben namelijk maar één doel voor ogen: zo efficiënt mogelijk produceren tegen de beste integrale kostprijs.

Daarom richten zij de waardeketen van inkoop, logistiek en productie — het totale productieproces — zo optimaal mogelijk in, rekening houdend met alle betrokken belanghebbenden. Waarbij, indien nodig, ook R&D bijgeschakeld kan worden als er mogelijkheden zijn voor value engineering of het verder optimaliseren van de productstructuur.

De bijdrage vanuit de R&D afdeling van de productiepartner kunt u maximaal benutten wanneer de outsourcing start in de ontwikkelfase van het product door ook de ontwikkeling van de module of het systeem uit te besteden. De toegevoegde waarde voor u door deze vorm van Early Supplier Involvement (ESI) toe te passen vertaald zich in een ontwerp waarin functionaliteit en maakbaarheid sterk met elkaar verbonden zijn, waardoor integraal de beste prijs gerealiseerd wordt.

Om daadwerkelijk het beoogde resultaat te behalen, moeten hier wel duidelijke afspraken over gemaakt worden. Wat is het framework waarbinnen u en uw productiepartner opereren? Hoe ziet de samenwerking eruit? Welke doelstellingen moeten gerealiseerd worden? Oftewel: hoe behaalt u samen het beste resultaat?

Een productiepartner helpt u de toeleverketen robuuster te maken, wat resulteert in een solidere supply chain die flexibeler is en schommelingen kan absorberen. Zodat u verzekert bent van een optimale prestatie op het gebied van Quality, Logistics, Technology en Costs.

Over de gastblogger: MTA

Deze gastblog is geschreven door John WIllems van MTA, specialist in de ontwikkeling en serieproductie van mechatronische machines en systemen. Mocht u willen onderzoeken of outsourcing bijdraagt aan het vergroten van de winstgevendheid van uw organisatie en aan het realiseren van de groeiambitie, bezoek MTA dan tijdens de Precisiebeurs 2018, stand 177. Om u alvast op weg te helpen, ontwikkelde MTA een scan die u een indicatie geeft hoe rendabel het uitbesteden van productie is voor uw organisatie.

Bron artikel: website MTA