Precisiebeurs 2017

15 en 16 november 2017  
NH Conference Centre Koningshof, Veldhoven
9.30 tot 17.00 uur


BARONIEZAAL


9.30
Registration visitors

THEMA:
ADDITIVE MANUFACTURING

10:15-10:30
Opening by Chairman
10.30-10.55
Gregor van Baars PB2017
Challenges in Freeform Mechatronics

Ir. G.(Gregor) E. van Baars, Senior System Engineer / Project Manager, TNO Optomechatronics

De huidige successen in de high tech systeemindustrie hebben een basis in de sterke ontwikkeling van mechatronica over de afgelopen decennia. Om de wedloop om steeds sneller en nauwkeuriger te bewegen en positioneren vol te houden moeten steeds nieuwe hordes in het vakgebied worden overwonnen. De opkomst van Additve Manufacturing brengt nieuwe, freeform, oplossingsruimte voor  de ontwerper, waarbij de ontwikkeling van modelgebaseerde ontwerptechnieken (zoals topology optimization) de kans biedt om die vrijheid ten volle te benutten. Nog een stap verder, is de opkomst van meta-materialen interessant om te onderzoeken of het idee van materiaaleigenschappen op maat nog meer potentieel biedt.

Deze lezing is beschikbaar als een Adobe Acrobat PDF bestand:

Adobe Acrobat PDF bestand  Gregor van Baars PrecisionFair 2017 (1.5 MB)

11.00-11.25
Rein van de Mast PB2017
The Challenging AM Design Paradigm

Ir. Rein van der Mast, 3DP/AM Specialist, Fontys University of Applied Sciences CoE HTSM Objexlab

The AM Design Paradigm relates to the quest for the best possible balance between all involved variables, where most of them affect each other in undesirable ways. Its complexity is still underestimated and includes design and post processing.

11:30-11:45
Coffee/tea break, expo & demo's
11.45-12.10
Fred van Keulen PB2017
Competitive Designs for Additive Manufacturing

Fred van Keulen, Professor in Structural Optimization and Mechanics, TU Delft

Additive Manufacturing (AM) provides an overwhelming design freedom. At the same time, AM enables a next level of integration. Exploiting these benefits to their utmost extent is difficult, in particular if multiple disciplines are to be accounted for. As an example, precision applications may involve dynamics, statics, fluids, control and thermal aspects. Modern topology optimization techniques provide efficient tools to generate designs which indeed can exploit the advantages offered by AM. This presentation will provide an introduction to topology optimization as a counterpart to additive manufacturing. Besides, possibilities and open challenges will be highlighted.

12.15-12.40
Ton Peijnenburg PB2016
Opportunities for Additive Manufacturing in High-Tech Equipment

Ton Peijnenburg, Manager Systems Engineering, VDL Enabling Technologies Group

Recent advancements in Additive Manufacturing technology have created a wealth of opportunities for improving high-end equipment. Better thermal control, integrated mechanisms, tuning material properties and more elaborate use of difficult-to-machine materials such as Tungsten are all examples for areas where functional and performance improvements can be achieved due to the advantages of the additive manufacturing process. The presentation will give an overview of some of these functional areas, highlight some achievements and explore opportunities for the high-end equipment industry moving forward.

12.45-13.15 - BARONIEZAAL
Frank Linde PB2017
Astrodeeltjesfysica: het mooiste onderzoeksveld!

Frank Linde, Programmaleider zwaartekrachtsgolvenonderzoek, Nikhef

Na een korte inleiding in de astrodeeltjesfysica en de ambities van het Europese consortium dat dit onderzoeksveld coördineert (APPEC), zal ik de Nederlandse activiteiten en kansen in dit spannende onderzoeksveld toelichten. Infrastructurele projecten zoals de Einstein Telescope, KM3NeT en wellicht XENON-nT zullen de revue passeren. Ik zal ook kort melding maken van de Nederlandse roadmap grootschalige wetenschappelijke infrastructuur.

Deze lezing is beschikbaar als een Adobe Acrobat PDF bestand:

Adobe Acrobat PDF bestand  Frank Linde PrecisionFair2017 (2.5 MB)

12.45-13.45
Lunch break, expo & demo's

THEMA: ASML
VERLEDEN-HEDEN-TOEKOMST

13.45-14.10
Jan van Eijk PB2017
Precisietechnologie drijft ontstaan ASML

Prof. Dr. Ir. Jan van Eijk, Directeur, MICE BV

Het ontstaan en de groei van ASML als leidend lithografiebedrijf zijn opmerkelijk te noemen. Om enkele facetten hiervan goed te begrijpen is kennis van het werkingsprincipe en de fundamentele technologische eigenschappen van belang. In deze inleiding zal worden aangegeven hoe en waarom fundamentele technologische kennis dit succes heeft mogelijk gemaakt. In combinatie met de drie andere bijdragen op deze middag zal dit de deelnemers een goed inzicht geven in de historie en toekomst van ASML.

14.15-14.40
Rene Raaijmakers PB2017
ASML gaat niet over technologie

René Raaijmakers, Managing Director, Techwatch / High Tech Institute

René Raaijmakers verdiepte zich jarenlang in ASML en schreef het boek De architecten van ASML over de turbulente geschiedenis van dit weergaloze hightechbedrijf. Bij de start van het lithobedrijf lag de technologie min of meer op de plank. Er stond een waferstepper en ASML had toegang tot het CFT, het Natlab en Philips' fabrieken - die destijds tot 's werelds meest geavanceerde productiefaciliteiten behoorden. Dat alles was een voorwaarde voor een succesvolle doorstart, maar in 1984 zeker niet de belangrijkste. Het bedrijf had een energieshot nodig dat Philips in ruim twee decennia niet had gegeven...

14:45-15:00
Coffee/tea break, expo & demo's
15.00-15.25
Jelm Franse PB2017
Precision Mechanics and Mechatronics in ASML Lithography Equipment. Key drivers for the continuation of Moore’s Law for Semiconductor devices.

Dr. Ir. J. Franse, Senior Director Precision Mechanics, ASML

Ontwikkeling van de ASML Litho machines in de afgelopen jaren en in het bijzonder de technologie van de mechatronische modules in deze machines.

Deze lezing is beschikbaar als een Adobe Acrobat PDF bestand:

Adobe Acrobat PDF bestand  J Franse ASML PrecisionFair2017 (1.9 MB)

15.30-15.55
EUV power at 250 Watt, what is next?

Wilbert van Luenen, Senior Director EUV, ASML

Dit jaar heeft ASML een EUV lithografie lichtbron gedemonstreerd met een vermogen van 250 Watt. Mede als gevolg hiervan hebben verschillende halfgeleiderfabrikanten aangekondigd dat ze in 2018 willen starten met volume productie. Wat wordt dan de volgende stap op de roadmap? Na een korte inleiding over EUV bespreken we een aantal uitdagingen bij het ontwikkelen van een volgend EUV product en wat dit betekent voor onze partners.

16.15 - MIKROCENTRUM STAND 68
Uitreiking Wim van der Hoek Award
17.00 - 18.00
Netwerkborrel


BRABANTZAAL


9.30
Registration visitors

THEMA:
CONTAMINATION CONTROL

10.15-10.30
Philip van Beek PB2017
Introductie lezing en introductie VCCN

Philip van Beek, CEO, Contamination Q&A en bestuurslid VCCN

Introductie VCCN en hun activiteiten met speciale aandacht voor het ISCC 2018 symposium.

10.30-10.55
Andre van Tongeren PB2017
Update over normen en richtlijnen Contamination Control

Ing. A.R.C. (André) van Tongeren BBA, Operationeel Manager, IMI Aero-Dynamiek BV

Vanaf het ontwikkelen van de eerste gedachten over, tot aan het in gebruik nemen en houden van een cleanroom wordt een grote verscheidenheid aan partijen en belanghebbenden geconfronteerd met de volgende vraag… Waar moet een cleanroom aan voldoen?
Normen kunnen hierbij een belangrijk hulpmiddel zijn, maar wat zijn normen dan precies en welke zijn relevant op het gebied van contamination control.
Het vakgebied contamination control is meer dan ooit in ontwikkeling, mede gedreven door normalisatie. Deze presentatie beoogd mensen, actief op dit gebied, mee te nemen in de laatste ontwikkelingen in de uitdagende wereld van normalisatie.

11.00-11.25
Nico Thevissen PB2017
Particle Deposition in 2017

Ing. Nico Thevissen, SAC-Nederland BV

Particle depositie metingen vormen een goede maat voor het aantal deeltjes dat men op een product of tijdens een proces kan verwachten.  Niet alleen in de industrie maar ook in ziekenhuizen.
De  parallel meting geeft de cumulatieve som van neergeslagen deeltjes als resultaat van enerzijds de deeltjes generatie en anderzijds alle maatregelen om de deeltjes weg te houden. De effectiviteit van kledingmaatregelen, werkmethoden en poetsregime wordt meetbaar en reproduceerbaar.  Het passief verzamelen van neerslag op een witnessplate  maakt het mogelijk over lange tijd en of op zeer veel plaatsen tegelijk data te verzamelen zonder veel metingen,  waarmee verbeterprocessen ingezet kunnen worden. 

11:30-11:45
Coffee/tea break, expo & demo's
11.45-12.10
Marcel Kouters PB2017
Contamination control during development, manufacturing and assembly of high tech systems

Ir. Marcel Kouters, System Lead Engineer, NTS Systems Development

NTS delivers high tech systems or components for OEM customers where contamination control (or cleanliness) is crucial for system functionality and lifetime. All phases during product development, manufacturing and assembly need to be aligned and controlled to deliver a clean product within the agreed requirements. This is an enormous challenge for everyone involved and all processes within NTS and its suppliers. During the presentation some examples of clean products and lesson learned are highlighted.

12.15-12.40
Daniel Naron PB2017
Molecular & particle contamination control voor assembly, integration en testing van de Sentinel-5 spectrometer

Ir. Daniël J. Naron, Product Assurance Manager, TNO - Space Systems Engineering

De belangrijkste reden voor ‘cleanliness and contamination control’ binnen Space is om een niet acceptabele degradatie te voorkomen van de gevoelige hardware die er binnen de ruimtevaart gebruikt wordt. Dergelijke (contaminatie geïnduceerde) degradatie kan zo erg zijn dat de prestatie-eisen van de gebruikte ruimtevaart instrumenten niet gehaald worden of in gevaar zijn.
Tot zekere hoogte is alle Space hardware gevoelig voor contaminatie. Dit kan zowel deeltjes contaminatie zijn als ook moleculaire contaminatie.
In deze lezing zullen de ‘cleanliness and contamination control’ aspecten, die langskomen gedurende de ontwikkeling van de Sentinel-5 spectrometer worden toegelicht.

Deze lezing is beschikbaar als een Adobe Acrobat PDF bestand:

Adobe Acrobat PDF bestand  Daniel Naron TNO PB2017 (913 KB)

12.45-13.15 - BARONIEZAAL
Frank Linde PB2017
Astrodeeltjesfysica: het mooiste onderzoeksveld!

Frank Linde, Programmaleider zwaartekrachtsgolvenonderzoek, Nikhef

Na een korte inleiding in de astrodeeltjesfysica en de ambities van het Europese consortium dat dit onderzoeksveld coördineert (APPEC), zal ik de Nederlandse activiteiten en kansen in dit spannende onderzoeksveld toelichten. Infrastructurele projecten zoals de Einstein Telescope, KM3NeT en wellicht XENON-nT zullen de revue passeren. Ik zal ook kort melding maken van de Nederlandse roadmap grootschalige wetenschappelijke infrastructuur.

Deze lezing is beschikbaar als een Adobe Acrobat PDF bestand:

Adobe Acrobat PDF bestand  Frank Linde PrecisionFair2017 (2.5 MB)

12.45-13.45
Lunch break, expo & demo's

THEMA: HEALTHTECH

13.45-14.10
Edwin van der Pol PB2017
Counting biological nanoparticles as biomarker for disease

Dr. Ir. Edwin van der Pol, Postdoc researcher, Academic Medical Center, University of Amsterdam

Cells produce and release vesicles into their environment. Consequently, body fluids, such as blood, saliva and urine, contain numerous extracellular vesicles (EVs). With a diameter <100 nm, these EVs are in fact biological nanoparticles. Because the size, concentration and composition of EVs change during disease, counting and characterizing EVs has promising clinical applications, including diagnosis of cancer and thrombosis. In this presentation, I will elucidate the technical challenges and clinical opportunities of EV detection, characterization and standardization.

14.15-14.40
Edwin Beckers PB2017
Ontwikkeling van een CT-compatibel naaldplaatsings-systeem

Dr. Ir. Edwin Beckers, Senior Project Manager, Demcon

DEMCON heeft een naaldplaatsingssysteem ontwikkeld dat op basis van een CT-scanner een naald kan sturen riching een tumor. Met deze naald kan er vervolgens een biopt genomen worden van de tumor of kan de tumor worden weggebrand. Met het naaldplaatsingssysteem zal de arts deze complexe en tijdrovende procedure efficiënter en effectiever kunnen uitvoeren. De grootste uitdagingen bij de ontwikkeling van het systeem, waren de materiaalkeuzes en de systeemarchitectuur. Dit in verband met de CT-compatibiliteit en de hoge nauwkeurigheid, tezamen met de compatibiliteit met de klinische workflow en het strenge ruimtebudget. Uiteindelijk zijn wij erin geslaagd een mooi product te ontwikkelen.

Deze lezing is beschikbaar als een Adobe Acrobat PDF bestand:

Adobe Acrobat PDF bestand  Edwin Beckers DEMCON PrecisionFair2017 web (1.9 MB)

14:45-15:00
Coffee/tea break, expo & demo's
15.00-15.25
Paul Breedveld PB2017
Bio-Inspired Surgical Instruments

Prof. Dr. Ir. Paul Breedveld, Professor, Delft University of Technology / Faculty 3mE

The lecture will give an overview of the research on innovative surgical instrumentation at the Bio-Inspired Technology Group (BITE) at TU Delft, with a focus on the development of self-propelled maneuverable surgical instrumentation inspired by clever biological solutions in nature.

16.15 - MIKROCENTRUM STAND 68
Uitreiking Wim van der Hoek Award
17.00 - 18.00
Netwerkborrel


ZAAL 19
Exhibitors


9.30
Registration visitors

10.30-10.55
Jan Betten PB2017
Voorspelbare betrouwbaarheid (Predictable Reliability)

Ing. Jan Betten, Head Customer Design and Test Support, Variass

Reliability is een belangrijk kenmerk van een product voor zowel de eindgebruiker als de producent. De uitdaging is om een product zodanig betrouwbaar te ontwerpen en fabriceren dat het tegen de laagste totale kosten voldoet aan de eisen en wensen van de eindgebruiker. Betrouwbaarheid is helaas niet goed achteraf aan een product toe te voegen. Reeds in een vroeg (design) stadium dient er nagedacht te worden over keuzes die invloed hebben op het correct functioneren van het product tijdens gebruik. Variass zal in gaan op de verschillende manieren om de betrouwbaarheid van een product (PCBA) te voorspellen en/of te testen.

Deze lezing is beschikbaar als een Adobe Acrobat PDF bestand:

Adobe Acrobat PDF bestand  Jan Betten PrecisionFair2017 (1.4 MB)

11.00-11.25
Martijn de Keijzer PB2017
Multi Material Printing with Metals

Martijn A. de Keijzer, Researcher Materials, Testing & Analysis, ECN

ECN has developed a new patented Liquid Dispersed Metal Powder Bed Fusion process. With this SLM based process, low stress, high quality and Functional Graded Material components can be realised. Overcoming traditional drawbacks of lose powder handling (safety), distortions by stress and poor mechanical material quality. Results on Stainless steel 316L, Inconel 625 and Functional Graded Material (FGM) components will be shown.

11:30-11:45
Coffee/tea break, expo & demo's
11.45-12.10
Henry van Haeff PB2017
Invloeden en criteria bij verspaning: voor het anodiseren en bij EUV (Grade 2)

Henry van Haeff, Technical Director, 2-S BV

Samen met andere High Tech Platform partners, SECO Tools, Ko-Ar, Innovar en Mitutoyo heeft 2-S onderzoek gedaan naar de invloed van koelsmeermiddelen. Basis is het eerste project ‘Verspanen: Criteria voor een perfect product’.

In het tweede project ‘Anodiseercriteria bij een perfect verspaand aluminium product’ zijn de invloeden onderzocht van koelsmeermiddelen op aluminium en de anodiseerlaag. Uit de testen bleek dat er drie belangrijke factoren voor de anodiseerkwaliteit zijn.
In het derde project hebben we onderzoek gedaan of we 24/7 konden verspanen met invloed van koelsmeermiddelen en het reinigingsproces op de reinheidklasse Grade 2 voor EUV applicatie.

Deze lezing is beschikbaar als een Adobe Acrobat PDF bestand:

Adobe Acrobat PDF bestand  Henry van Haeff PrecisionFair2017 (1.3 MB)

12.15-12.40
Rainer Gloess PB2017
High Precision Hybrid Actuator for the Primary Mirror of the 40m E-ELT Telescope

Rainer Gloess, Head of Advanced Mechatronics, Physik Instrumente (PI) GmbH & Co. KG

The presentation describes the design of actuators and a controller structure for the E-ELT telescope, a 40m diameter telescope, segmented in about 800 six edge mirrors. For the actuator a new hybrid design has been chosen, a combination of piezoelectric and motorized systems with a long travel range and extremely high resolution. Each mirror segment has to be aligned to form the huge primary mirror with the required shape. For that purpose three actuators are connected to the segments via whiffletrees. These actuators have two main mechanical requirements: a large travel range of 12mm and – at the same time – an extremely accurate positioning and tracing function within less than 2nm RMS. The mass load and the different orientations between zero and 90 degree lead to a resulting force range of zero to 900N. To prevent thermal effects at the mirrors the actuator and controller is optimized for very low power dissipation.

Kurt Zimmermann, Gerhard Gläser and Christian Enkrich are also involved in the development.

12.45-13.15 - BARONIEZAAL
Frank Linde PB2017
Astrodeeltjesfysica: het mooiste onderzoeksveld!

Frank Linde, Programmaleider zwaartekrachtsgolvenonderzoek, Nikhef

Na een korte inleiding in de astrodeeltjesfysica en de ambities van het Europese consortium dat dit onderzoeksveld coördineert (APPEC), zal ik de Nederlandse activiteiten en kansen in dit spannende onderzoeksveld toelichten. Infrastructurele projecten zoals de Einstein Telescope, KM3NeT en wellicht XENON-nT zullen de revue passeren. Ik zal ook kort melding maken van de Nederlandse roadmap grootschalige wetenschappelijke infrastructuur.

Deze lezing is beschikbaar als een Adobe Acrobat PDF bestand:

Adobe Acrobat PDF bestand  Frank Linde PrecisionFair2017 (2.5 MB)

12.45-13.45
Lunch break, expo & demo's

13.45-14.10
Fabry-Perot Interferometer for Displacement Measurements

Dr. Ing. Danilo Schmidt, Product Manager, attocube systems AG

Measuring displacements with nanometer accuracy, as well as vibrations with amplitudes of few picometers, on a large variety of materials is very challenging as it exceeding the capabilities of most commercially available measurement techniques. We present measurement results on different materials performed with our interferometer by matching the sensor head to the material and application. To demonstrate the flexibility of our interferometer system, we show results of displacement measurements realized on a water surface, we present vibration measurements on a micro-sized cantilever, and we show 3D profilometry measurements on a metal wire with a diameter of only 200 micrometers.

14.15-14.40
Peter Grundschok PB2017
Measurements with SIOS interferometers, highly precise, fast and effective

Dipl.-Ing. Peter Grundschok, Sales Director, Sios on behalf of Te Lintelo Systems

Our lecture presents high precision measurement systems with latest technical features for calibration of machine axes, metrological equipment and machine tools. Single-beam, double-beam and triple-beam interferometers with measuring ranges up to 15 meters and extremely high resolutions of less than 0.1nm are capable to detect positioning deviations, pitch and yaw angles and guidance straightness of linear guides at the same time. In connection with our new calibration software according to ISO230-2 and DGQ3441 standardized calibrations can be performed in easiest and fastest way.

Deze lezing is beschikbaar als een Adobe Acrobat PDF bestand:

Adobe Acrobat PDF bestand  Peter Grundschok PrecisionFair2017 (1.5 MB)

14:45-15:00
Coffee/tea break, expo & demo's
16.15 - MIKROCENTRUM STAND 68
Uitreiking Wim van der Hoek Award
17.00 - 18.00
Netwerkborrel


ZAAL 20
Exhibitors


9.30
Registration visitors

10.30-10.55
Jacob Jan de Boer PB2017
De meetkamer: van bottleneck tot succesfactor

Ir. Jacob Jan de Boer, Business Development Consultant, VSL BV

Er vindt momenteel een verschuiving plaats van metingen in de meetkamer naar de productielijn. Zo kan ieder individueel product in een vroegtijdig stadium worden doorgemeten, en bij fouten ingegrepen voordat verdere kostbare handelingen zijn verricht. Het wordt zelfs mogelijk het productieproces bij te regelen, zodat foutloze productie binnen bereik komt. Maar hoe zorg je dat je precies kunt meten in een productieomgeving waar de omstandigheden verre van ideaal zijn en tijd beperkt? En belangrijker nog: hoe zorg je dat de meetwaarden ook in absolute zin betrouwbaar zijn? Deze presentatie toont aan wat mogelijk is aan de hand van voorbeelden.

Deze lezing is beschikbaar als een Adobe Acrobat PDF bestand:

Adobe Acrobat PDF bestand  Jacob Jan de Boer VSL PB2017 (3.5 MB)

11.00-11.25
Martin van den Berg PB2017
De ins & outs m.b.t. de tandriemaandrijving

Ing. M.A. van den Berg, Product Manager Mechanical, Eltrex Motion BV

De tandriemaandrijving wordt steeds meer ingezet als vervanging van b.v. kettingen en tandwielen. Inmiddels heeft het zich ook al wel bewezen binnen de mechatronica. Maar hoe worden de riemen nu eigenlijk geproduceerd? En welke materialen worden daarvoor gebruikt? Waar worden ze toegepast en met welk doel? Eltrex Motion zal het aan de hand van deze presentatie met diverse voorbeelden gaan verduidelijken.

Deze lezing is beschikbaar als een Adobe Acrobat PDF bestand:

Adobe Acrobat PDF bestand  Martin vd Berg PrecisionFair2017 (1.7 MB)

11:30-11:45
Coffee/tea break, expo & demo's
11.45-12.10
Henk van Haren Marcel Logger PB2017
Product Development in Industry 4.0

Henk van Haren, Senior Director Product & Process Development / MBB and Marcel Logger, Professional Product & Process Specialist / MBB, Holland Innovative BV

How to support Industry 4.0 with the proper product development tooling? That is the key question of this presentation. The link between Industry 4.0 and for example product development risk management and quick responsive manufacturing is discussed. To achieve acceleration in getting the right product for Industry 4.0, some revitalized proven tools are being proposed. For example remaking FMEA to an effective and fun tool again. Also picking the cherries from Lean and other methods that fit with Industry 4.0 product development. Speeding up product innovation in other words!

12.15-12.40
Control van moleculaire verontreinigingen

Ing. Tjerk Kaastra, Directeur, Gibac Chemie BV

Het doorlopen van het proces. Van  bewerking tot schoon ASML Cleaniless product.
Behandeling invloed koelvloeistof op verschillende reinigings processen (dampontvetten) in correlatie tot RGA.

12.45-13.15 - BARONIEZAAL
Frank Linde PB2017
Astrodeeltjesfysica: het mooiste onderzoeksveld!

Frank Linde, Programmaleider zwaartekrachtsgolvenonderzoek, Nikhef

Na een korte inleiding in de astrodeeltjesfysica en de ambities van het Europese consortium dat dit onderzoeksveld coördineert (APPEC), zal ik de Nederlandse activiteiten en kansen in dit spannende onderzoeksveld toelichten. Infrastructurele projecten zoals de Einstein Telescope, KM3NeT en wellicht XENON-nT zullen de revue passeren. Ik zal ook kort melding maken van de Nederlandse roadmap grootschalige wetenschappelijke infrastructuur.

Deze lezing is beschikbaar als een Adobe Acrobat PDF bestand:

Adobe Acrobat PDF bestand  Frank Linde PrecisionFair2017 (2.5 MB)

12.45-13.45
Lunch break, expo & demo's

13.45-14.10
Joris Cobbee PB2017
Ramping up thermal design speed to boost your R&D

Dr. Ir. Joris Coddé, CTO, Diabatix NV

For R&D teams developing precision mechatronics, time is extremely valuable. The Diabatix thermal design platform enables these teams to design highly performant cooling components 10 to 20 times faster than the traditional trial-and-error approach. Starting from a simple description of the design problem, the platform automatically generates an optimized full-fledged CAD-design. This design can for instance be optimized for temperature uniformity, thereby limiting thermal expansion and increasing precision. The case study discussed during the presentation will demonstrate the potential time gain you can achieve with the technology behind the platform.

Deze lezing is beschikbaar als een Adobe Acrobat PDF bestand:

Adobe Acrobat PDF bestand  Joris Codde PrecisionFair2017 (1.3 MB)

14.15-14.40
Peter van Olm PB2017
Collaboratieve robots in de precisietechnologie

Peter van Olm, Directeur, Olmia Robotics

Collaboratieve robots (CoBots) worden in steeds meer industrieën ingezet om productie te verhogen en medewerkers te ontlasten van repetitieve taken. De ontwikkelingen, en daarmee de toepassingen voor CoBots, gaan steeds verder. Ook in de precisietechnologie zijn CoBots een goede aanvulling om naast medewerkers in te zetten. Olmia robotics, een system integrator uit Tiel, zal een aantal voorbeelden bespreken om dit inzichtelijk te maken.

Deze lezing is beschikbaar als een Adobe Acrobat PDF bestand:

Adobe Acrobat PDF bestand  Jan Willem Addink PrecisionFair2017 (1 MB)

14:45-15:00
Coffee/tea break, expo & demo's
15.00-15.25
Stephan Schurmann PB2017
Beltprinting - a breakthrough technology in 3D printing

Stephan Schürmann, CEO, BlackBelt 3D BV

Nowadays, 3D printing is an established production technology, however, it also comes with a lot of challenges that prevent 3D printing from entering the industrial landscape. BlackBelt 3D has addressed those issues and developed a new revolutionary 3D printing technology`. This machine is capable of series production, extremely long products and it also requires less support material than the regular technologies.

16.15 - MIKROCENTRUM STAND 68
Uitreiking Wim van der Hoek Award
17.00 - 18.00
Netwerkborrel