Programma 15 november 2018

 • 09:30-10:00
 • Baroniezaal

Registration visitors

 • 10:00-10:25
 • Baroniezaal

 • 10:30-10:55
 • Baroniezaal

SI: klaar voor de toekomst

Op vrijdag 16 november valt in Parijs een besluit dat zijn weerga niet kent. De verwachting is dat de 26e vergadering van de General Conference on Weight and Measures (CGPM) zal instemmen met de herdefinitie, met ingang van de komende Wereld Metrologiedag (20 mei 2019), van maar liefst vier van de zeven SI-eenheden: de kilogram, de ampère, de kelvin en de mol. De meest in het oog springende herdefinitie is die van de kilogram, aangezien die op dit moment nog de enige eenheid is die nog aan een fysiek object vasthangt. Met de doorvoer van deze herdefinitie zullen alle SI-eenheden gekoppeld zijn aan natuurconstanten. Dit betekent ook dat dit de laatste fundamentele wijziging aan het SI is. Met andere woorden: het SI is af. Klaar voor de toekomst. Voorwaar geen kleinigheid.

Namens Nederland is VSL, het Nationale Metrologie-Instituut, betrokken bij deze herdefinitie. VSL’s Marijn van Veghel presenteert het hoe, wat en waarom ervan: hoe zit die nieuwe definitie in elkaar, wat merken we ervan en waarom hebben we het eigenlijk nodig?

 • 11:00-11:20
 • Baroniezaal

Coffee/tea break, expo & demos

 • 11:20-11:45
 • Baroniezaal

De rol van Precision Engineering en Dimensionele Metrologie bij de herdefiniëring van het SI stelsel

De herdefiniëring van het SI stelsel is gebaseerd op precision engineering en dimensionele precisiemetingen van de hoogste orde. In deze lezing zal na een korte historische schets een overzicht worden gegeven van de dimensionele precisiemetingen die noodzakelijk waren om de benodigde nauwkeurigheid te verkrijgen bij de Wattbalans en bij precies opmeten van een monocristallijne Silicium bol die de basis vormen van de herdefinitie van resp. het kilogram en de mol.

 • 11:50-12:15
 • Baroniezaal

Het grote nut van nieuwe SI eenheden: wat de tijd ons heeft geleerd

Met de voorgestelde herdefinitie van de SI kilogram is het interessant om terug te blikken op een eerdere herdefinitie van een andere eenheid, namelijk de SI seconde (de eenheid van tijd) in1967. De reden voor de herdefinitie was de ontwikkeling van zeer precieze atoomklokken. In de jaren zestig vormden deze nog een curiositeit, maar vandaag de dag zouden we zonder atoomklokken (en de bijbehorende definitie van SI seconde) verstoken zijn van Internet, mobiele telecommunicatie, elektronische betaalverkeer, en zou een duurzame energievoorziening nauwelijks mogelijk zijn. Hoe dit precies zit zal in deze lezing nader worden toegelicht.

 • 12:15-13:30
 • Baroniezaal

Lunch break, expo & demos

 • 13:30-14:10
 • Baroniezaal

MAPPER: hoge throughput maskerloze lithografie

MAPPER ontwikkelt een maskerloze lithografie machine welke gebaseerd is op het gebruik van vele parallele electronen bundels. Het eerste product, de FLX-1200, is geïnstalleerd bij CEA-Leti in Grenoble (Frankrijk). Dit systeem heeft 65.000 parallelle elektronenbundels, wat het mogelijk maakt om een productiviteit van 1 wafer per uur te realiseren voor 300mm wafers. De resolutie van het systeem is in lijn met de 28nm technologie node. Het systeem heeft een optisch alignment systeem dat mix-en-match mogelijk maakt met een optisch 193 nm-immersiesysteem. Tijdens de presentatie zal het machine concept besproken worden, en zullen resultaten getoond worden van de machine bij CEA-Leti.

 • 14:10-14:30
 • Baroniezaal

Coffee/tea break, expo & demos

 • 14:30-14:55
 • Baroniezaal

Smart*Light: your synchrotron at home

 • Hans Priem Business Manager Science & Technology, VDL ETG

If a laser hits a bunch of electrons, high resolution X-rays are generated. Based on the concepts of TU/e and accelerator technology of CERN we believe it is possible to create a compact high intensity X-ray source based on this technology. At this moment a EU project is ongoing working on this proof of concept: smart*light. Success could trigger a brand new market: synchrotron functionality in your own basement. Many fields could benefit here: from materials analysis to medical research to cultural heritage restauration. 

 • 15:00-15:25
 • Baroniezaal

Speurtocht naar een sub-atomair trillingsprobleem (10 pm!) op een elektronen microscoop

 • Ir. Ab Visscher Machine-ontwerp en dynamica specialist, Thermofisher scientific

De techniek van "Energy Dispersive X-ray Spectrometry" in een Elektronen Microscoop maakt het mogelijk om op atomaire schaal het type materiaal te identificeren. De benodigde koeling van de röntgen detectoren door vloeibare stikstof veroorzaakt een trillinkje in het optische pad, de elektronenstraal, die de resolutie van de afbeelding verslechtert. Het zoeken naar de oorzaak van de subatomaire trilling vereist complexe microscoop specialistische technieken en ook oplossingen zijn niet altijd triviaal en soms juist verrassend eenvoudig.

 • 15:25-16:15
 • Baroniezaal

Coffee/tea break, expo & demos

 • 16:15-16:30
 • Mikrocentrum stand 68

Uitreiking Wim van der Hoek Award 2018

 • 16:30-17:00
 • Baroniezaal

Coffee/tea break, expo & demos

 • 17:00-18:00
 • Baroniezaal

Networking drinks

 • 09:30-10:00
 • Baroniezaal

Registration visitors

 • 10:00-10:25
 • Brabantzaal

cosine in Space

At a distance of 300 million kilometers on the surface of an asteroid and in orbit around the Earth, passing over every 90 minutes: 2018 is a special year for high-tech company cosine. Since its foundation in 1998, cosine has developed measurement solutions for use in space as well as on Earth. Marco sheds light on how cosine has been able to apply novel measurement technology to provide new solutions for space and non-space measurement challenges, sometimes in time frames as short as 5 months from inception to launch.

 • 10:30-10:55
 • Brabantzaal

High precision mechatronics for laser satellite communication

TNO is developing technologies for the upcoming commercial laser satellite communications market. Advanced opto-mechatronic technologies are required to develop the optical space and ground terminals and realize optical links to communicate up to Terabit per second capacities. High quality optics, high performance mechatronics, adaptive optics, high optical power beam forming and handling are technologies than are spun-in from other markets and applied in systems for laser satellite communications. This talk will provide an overview of the technologies that are being developed, and the demonstration tests that have been performed.

 • 11:00-11:20
 • Baroniezaal

Coffee/tea break, expo & demos

 • 11:20-11:45
 • Brabantzaal

Geavanceerde kosteneffectieve composiet architecturen voor hoogwaardige constructies binnen en buiten de ruimtevaart

Hoewel met composiet materiaal in veel gevallen significante gewichtsbesparingen kunnen worden gehaald bij gelijkblijvende stijfheid en sterkte in de constructie gaat dit vaak gepaard met een stijging in kosten ten gevolge van het materiaal en het productieproces dat gebruikt is. Daarnaast is de daadwerkelijke gewichtsbesparing die bereikt wordt vaak lager dan wat theoretisch haalbaar is, vooral doordat bij het ontwerp te weinig rekening is gehouden met de richtingsafhankelijke eigenschappen van het materiaal.

Deze lezing is gericht op composiet architecturen die wel rekening houden met deze richtingsafhankelijkheid en tegelijkertijd te produceren zijn tegen relatief lage kosten.

 • 11:50-12:15
 • Brabantzaal

Synergies between tactical and designed-for-space cryocoolers

 • Roel Arts Product Line Manager, Thales Cryogenics BV

An overview is given of design similarities and differences between designed-for-space and tactical cryocoolers. Examples of products will be presented, covering the entire spectrum between products for institutional space application and upgraded tactical designs, with specific focus on the synergies and spin-offs between the two.

 • 12:15-13:30
 • Baroniezaal

Lunch break, expo & demos

 • 13:30-13:55
 • Brabantzaal

Concurrent Design and Engineering applied to space and non-space projects

Concurrent Design is a methodology actively being used in the aerospace sector to improve quality, shorten design time and reduce costs. RHEA successfully supports multiple organizations, both in the space and non-space domain, in the application of CD&E. RHEA applies system engineering principles as well as Model Based engineering to support CD&E. During this talk we will provide an overview of the application of CD&E to various projects and the RHEA Concurrent Design Platform will be introduced.

 • 14:00-14:25
 • Brabantzaal

The Art of Technology Transfer

 • Derk Schneemann Innovation expert & ESA Technology Transfer Broker, Verhaert

Getting your knowledge to be used in another sector or vice-versa can be very promosing and valuable. At the same time, it’s not always easy to spot the opportunity or to solve the barriers that you come across. In this talk I will take you through some of the main dynamics and share learnings we’ve had with space and other industries.

 • 14:30-14:55
 • Brabantzaal

NCLE - de ontwikkeling, bouw en lancering van een radioastronomie instrument in een Nederlands-Chinese samenwerking

ISIS heeft samen met Astron en de Radboud Universiteit in het voorjaar van 2018 een radioastronomie instrument gelanceerd aan boord van een Chinese maanmissie. Dit is een voorloper van een toekomstige, gedistribueerde radiotelescoop die in een baan om de maan zal moeten worden geplaatst. Om in een zeer korte tijd samen met Nederlandse en Chinese partijen succesvol een dergelijk project op te leveren was zowel technisch als programmatisch een flinke uitdaging. Deze lezing geeft een kijkje in de keuken van het NCLE (Netherlands - China Low-frequency Experiment) project.

 • 15:00-15:25
 • Brabantzaal

Design and test of an additive manufactured space telescope

Instruments for earth observation are engineered according to the principles of precision mechanics such that their sensitive optical system is not affected by the thermal and mechanical environment of outer space. At the same time, it needs to survive the trip up. In a research project for ESA, we developed a two-mirror telescope, with its main components - including the mirrors - additively manufactured out of AlSi10Mg, and designed using topology optimization.
In the presentation we will share our experience with the development and testing of this instrument.

 • 15:25-16:15
 • Baroniezaal

Coffee/tea break, expo & demos

 • 16:15-16:30
 • Mikrocentrum stand 68

Uitreiking Wim van der Hoek Award 2018

 • 16:30-17:00
 • Baroniezaal

Coffee/tea break, expo & demos

 • 17:00-18:00
 • Baroniezaal

Networking drinks

 • 09:30-10:00
 • Baroniezaal

Registration visitors

 • 10:00-10:25
 • Zaal 19

Micron precision assembly processes on a reconfigurable industrial platform

 • Sebastian Sauer MSc Group Manager Precision Assembly and Automation, Fraunhofer Project Center at the University of Twente

Systems like next generation automotive sensors, diamond tools for precision machining or optical systems face massive economic challenges for cost effective, but ultraprecise assembly processes. Costs are driven by the final assembly tolerances. Production systems for precision systems need to be tailored to the application. Yet, at the same time they should be highly flexible in order to support various types of products in many variants. At Fraunhofer a flexible and reconfigurable assembly machine platform has been developed to serve these needs. Standard routines for component feeding and handling, precision dispensing, computer-vision-based alignment enable an efficient assembly process implementation.

 • 10:30-10:55
 • Zaal 19

3D-printed Heat Pipe Array for Fusion

ITER, the largest magnetic fusion reactor so far, is currently under construction and is expected to produce its first plasma in 2025. It will explore the regime of a burning plasma, the condition necessary for net electricity production, but the reaction will only be partly self-sustained. In order to demonstrate a fully self-sustained burning plasma, the aptly named DEMO reactor is planned. However, ITER is already pushing the limits of conventional technology to handle the heat flux at the most critical region called the divertor. The DEMO reactor will double that heat flux, and conventional methods are not expected to provide adequate protection. A 3D-printed heat pipe array is proposed to protect the DEMO divertor from the burning plasma. This talk will describe the proposal and the results obtained from initial experiments.

 • 11:00-11:20
 • Baroniezaal

Coffee/tea break, expo & demos

 • 11:20-11:45
 • Zaal 19

Thermal management of a novel 3D Glass printer from QSIL

 • Pieter Lerou PhD Senior Mechtronic System Engineer, DEMCON advanced mechatronics BV

These days, 3D printing can be done with a great many different and extraordinary materials. 3D printing of glass is a new challenge because the printing process is at very high temperatures (1,600 -1,700 ºC) and the glass becomes a treacly liquid when melted. Crucial to the final design of the printer is managing the temperature of not only the print head but also the printing platform and the oven environment. To prevent stress in the printed object, the platform and environment are regulated at a specific high temperature.

 • 11:50-12:15
 • Zaal 19

A small company in Big Science; Examples of recent JPE projects

The presentation shows how the combination of standard positioners from JPE’s product line together with its engineering skills allows a SME as JPE to play a role in big science projects. This is demonstrated by 3 project examples.

 • 12:15-13:30
 • Baroniezaal

Lunch break, expo & demos

 • 13:30-13:55
 • Zaal 19

smart production techniques

Smart manufacturing is een realiteit, niet een slogan waar je leuke presentaties mee doet. En ja onbewust - of misschien bewust - ben je daar al een tijdje mee bezig. Het ding is alleen dat het niet meer om alleen automatisering, lees slim regelen, van productie zou moeten gaan. Smart industry draait om de hele keten, van designer, toeleverancier tot eindklant, het slim regelen van het voortraject versneld het totale proces meer dan alleen het kiezen van een snellere machine. Dus waar beginnen we? Hoe motiveer je de keten? Wie zie zit er in die keten? Wat is echt slim?

 • 14:00-14:25
 • Zaal 19

Voorspelbare betrouwbaarheid (Predictable Reliability)

Reliability is een belangrijk kenmerk van een product voor zowel de eindgebruiker als de producent. De uitdaging is om een product zodanig betrouwbaar te ontwerpen en fabriceren dat het tegen de laagste totale kosten voldoet aan de eisen en wensen van de eindgebruiker. Betrouwbaarheid is helaas niet goed achteraf aan een product toe te voegen. Reeds in een vroeg (design) stadium dient er nagedacht te worden over keuzes die invloed hebben op het correct functioneren van het product tijdens gebruik. Variass zal in gaan op de verschillende manieren om de betrouwbaarheid van een product (PCBA) te voorspellen en/of te testen.

 • 14:30-14:55
 • Zaal 19

Creating Value from data

Improve company processes by means of data processing. Tegema Leverages its expertise in manufacturing processes and advanced data analytics to deliver value to its customers by improving company processes. In this lecture Tegema will share how through signal processing, artificial intelligence, computer modeling, software engineering, data mining and advanced process control, manufacturing & maintenance process can be improved.

 • 15:00-15:25
 • Zaal 19

QRM - spelen met tijd

Onze industriële omgeving verandert in een razend tempo. Denk hierbij met name aan technologische ontwikkelingen als IoT, Smart Industries 4.0, verregaande robotisering, 3D Printing maar ook aan toenemende vergrijzing etc. Mede hierdoor worden onder meer levertijden steeds korter, vindt in de gehele productie keten voorraadreductie plaats en wordt 24/7 geproduceerd én geleverd. Dit levert bedrijfsintern de nodige uitdagingen op. QRM wordt breed gepromoot als oplossing. Tijdens deze lezing gaan we samen kijken of dit ook voor u van toepassing kan zijn en maken we een vertaalslag van QRM naar uw bedrijf.

 • 15:25-16:15
 • Baroniezaal

Coffee/tea break, expo & demos

 • 16:15-16:30
 • Mikrocentrum stand 68

Uitreiking Wim van der Hoek Award 2018

 • 16:30-17:00
 • Baroniezaal

Coffee/tea break, expo & demos

 • 17:00-18:00
 • Baroniezaal

Networking drinks

 • 09:30-10:00
 • Baroniezaal

Registration visitors

 • 10:00-10:25
 • Zaal 20

Motion & Sensing: precise motion control for quality assurance and development

The Motion & Sensing components and systems of attocube systems combine our expertise in both piezoelectric motors and Fabry-Perot-Interferometry to provide precise motion control. Precision nanopositioners can be operated in a closed loop system with displacement measuring interferometers – a nano motion control system meeting the highest requirements on precision and accuracy. The focused applications reach from sample positioning in synchrotrons to support processes in quality assurance in semiconductor industries, e.g. wafer positioning and measuring wafer deformation. Our presentation includes newly implemented applications as well as new developments and features for our nanopositioners and interferometers.

 • 10:30-10:55
 • Zaal 20

Metrology in motion control by MKS Instruments

 • Jorg Bos Regional Sales Manager, Newport Spectra-Physics BV

Everybody assumes that a linear or rotary stage is preforming as it should but how can you be sure? This is where metrology kicks in! What is MIM and do we understand the difference between accuracy and repeatability? What influences good motion control and how to tackle these influences? This and more will be highlighted during this presentation.

 • 11:00-11:20
 • Baroniezaal

Coffee/tea break, expo & demos

 • 11:20-11:45
 • Zaal 20

Een kosteneffectieve methode voor de nauwkeurige besturing van piëzo-actuatoren

Piëzo-elektrische actuatoren zijn ideaal voor kleine verplaatsingen en nauwkeurige positionering. Nadeel is dat ze last hebben van hysterese en kruip. Klassiek wordt dit probleem opgelost door het sluiten van een regellus. Het meten van zulke kleine verplaatsingen voor de regellus is echter niet eenvoudig. Een compacte, goedkope oplossing is meten met rekstrookjes, maar deze hebben een beperkte signaal-ruisverhouding. Uit de literatuur zijn methoden bekend om met behulp van modellen de stand van de piëzo-actuator te voorspellen. Door rekstrookmetingen te combineren met een open-loopmodel kunnen we een hogere signaal-ruisverhouding realiseren.

 • 11:50-12:15
 • Zaal 20

Absolute vs. incremental encoders, how to choose the right system

Modern optical encoders are divided into two types: incremental and absolute systems. Both systems are capable of high-accuracy and high-resolution operation. Both are available for linear and rotary axes across a variety of industries. So how does a system designer choose the right encoder for their application? Ultimately, the correct choice of encoder depends on the application, but there are several function and performance differences that need to be considered before the system designer can make the correct choice.

 • 12:15-13:30
 • Baroniezaal

Lunch break, expo & demos

 • 13:30-13:55
 • Zaal 20

A successful FMEA means to FOCUS

An organization benefits from quickly and efficiently finding high risk areas which impose a negative impact either in production or in the field. This involves an effective and efficient risk assessment execution – Failure Mode and Effect Analysis. But when you drop the word “FMEA”, people immediately get visions about boring and sleep-inducing sessions with (too) many people who discuss for a long time what ultimately makes no sense and the result disappears into a drawer. The magic word to have a successful FMEA and to get employees enthusiastic again about performing an FMEA is to bring FOCUS in what you do, and FOCUS on the things that matter.

 • 14:00-14:25
 • Zaal 20

Chromatic Confocal sensors for non-destructive measurement and inspection in nanometric scales

Non-destructive technologies are required to test and control any kind of materials, shining or diffusing; solid, liquid or flexible.
The Chromatic Confocal technology is based on optical concepts to measure distance and thickness in laboratory or in-process to get 100% control.
A large range of applications is achievable in the nanometer scales such as: 3D nano-topography, roughness without contact according to ISO 25178-602 norm, waviness…
As the optical head is composed of passive components, this probe can be integrated in several environments: Vacuum chamber, protected area, or even close to the sample.
Moreover, the technology can be declined to inspect nano-defaults in process, and open our eyes on the nanometric Automatic Optical Inspection (AOI).

 • 14:30-14:55
 • Zaal 20

“What a MES!” - een slim en overzichtelijk productieproces

In een keten van ERP-MES-SCADA-PLC-Vision wordt het mogelijk gemaakt om 100% van geproduceerde producten te scannen op detailniveau. Scannen van product op kwaliteitsspecificatie voor 100% is mogelijk, inmiddels gerealiseerd op basis van een productsnelheid van 70 stuks per minuut, in een volgende stap dient de snelheid te worden opgevoerd naar 450 stuks per minuut. Door een interface met ERP worden details per order doorgegeven aan MES, binnen het SCADA kunnen details door de operator beoordeeld worden en kunnen orders gestart / gestopt of onderbroken worden. De PLC regelt de detailinformatie naar de visioncamera’s en verzorgt de uitstoot van afkeur. Zulke integraties worden ook uitgevoerd met combinatie van Vision Robotica en samen met machinebouwer TSG

 • 15:00-15:25
 • Zaal 20

New Camera Assembly Processes: a Game Changer

Advances in image sensor technology have led to exponential growth in the number of cameras integrated into nearly every kind of device including phones, appliances, security systems and automobiles. This growth in camera demand presents a challenge for designers and manufacturers constantly bringing new designs online with unique optical characteristics, mechanical form factor, image quality and ever-increasing pricing pressure. Newer applications require higher image quality and thus higher assembly accuracy, while strict optical characteristics can require large, cumbersome calibration and validation targets. Learn how Averna is addressing these challenges with its advanced platform for camera module assembly and active alignment.

 • 15:25-16:15
 • Baroniezaal

Coffee/tea break, expo & demos

 • 16:15-16:30
 • Mikrocentrum stand 68

Uitreiking Wim van der Hoek Award 2018

 • 16:30-17:00
 • Baroniezaal

Coffee/tea break, expo & demos

 • 17:00-18:00
 • Baroniezaal

Networking drinks