• 15:00-15:25

Speurtocht naar een sub-atomair trillingsprobleem (10 pm!) op een elektronen microscoop

De techniek van "Energy Dispersive X-ray Spectrometry" in een Elektronen Microscoop maakt het mogelijk om op atomaire schaal het type materiaal te identificeren. De benodigde koeling van de röntgen detectoren door vloeibare stikstof veroorzaakt een trillinkje in het optische pad, de elektronenstraal, die de resolutie van de afbeelding verslechtert. Het zoeken naar de oorzaak van de subatomaire trilling vereist complexe microscoop specialistische technieken en ook oplossingen zijn niet altijd triviaal en soms juist verrassend eenvoudig.