2022 DSPE Samenwerking Mikrocentrum Persbericht

DSPE en Mikrocentrum intensiveren samenwerking

28 maart 2022, Veldhoven - DSPE (Dutch Society for Precision Engineering), de Nederlandse branchevereniging voor precisietechnologie, en Mikrocentrum, onafhankelijke kennis- en netwerkorganisatie voor de hightech- en maakindustrie, gaan nauwer samenwerken. Hun relatie gaat meer dan vijftig jaar terug en ze onderhouden nog altijd nauw contact, met als jaarlijks hoogtepunt de Precisiebeurs van Mikrocentrum. Nu hebben ze besloten hun samenwerking te intensiveren. Als partners gaan ze meer gezamenlijke evenementen organiseren en de kennisuitwisseling in hun achterban versterken.

DSPE en Mikrocentrum delen een lange geschiedenis. Dit begon al in 1968 tijdens de oprichting van Mikrocentrum. Hier was ook DSPE, toen nog Nederlandse Vereniging voor Precisie Technologie (NVPT), mede bij betrokken. Door de jaren heen werkten beide organisaties veelvuldig samen. Zo waren Mikrocentrum en DSPE in 1998 betrokken bij het Innovatiegerichte Onderzoeksprogramma Precisietechnologie (IOP). Mede door dit programma en de talrijke initiatieven rond precisietechnologie in die tijd, onder meer van NVPT, ontstond in 2000 het idee voor een Precisiebeurs. Eind 2001 organiseerde Mikrocentrum de eerste editie, waarbij ook DSPE nauw betrokken was. Dit evenement is in de loop der jaren uitgegroeid tot de grootste vakbeurs in de Benelux voor de gehele precisietechnologische waardeketen.

Clubhuis

Nu willen beide partijen hun samenwerking een nieuwe impuls geven door deze te intensiveren en te verbreden, elk vanuit hun eigen invalshoek. DSPE is als branchevereniging voor precisietechnologen vooral gericht op het uitwisselen van vakinhoudelijke kennis. Mikrocentrum kan dankzij de moderne locatie en de jarenlange ervaring in kennisdelen en het organiseren van evenementen, DSPE en haar leden nog meer ondersteunen in het realiseren van hun ambities. Hun doelgroepen overlappen in de precisiegemeenschap voor hightech- en maakindustrie. De twee partijen kunnen elkaar vooral aanvullen en versterken, aldus DSPE-voorzitter Hans Krikhaar en Mikrocentrum-directeur Bert-Jan Woertman. DSPE kan Mikrocentrum nog meer inhoudelijk adviseren, bijvoorbeeld voor de invulling van evenementen. Woertman: “Wij faciliteren DSPE graag, waarbij we Mikrocentrum zien als een soort ‘clubhuis’ voor DSPE. Wij zijn bereid hierin te investeren en zien dit niet als een commerciële relatie, maar willen als partners samen optrekken.” DSPE organiseert onder meer kennisdagen, vult Krikhaar aan. “De vakgebiedspecifieke kennis die onze leden daar presenteren kan breder worden uitgedragen door Mikrocentrum. Een goed voorbeeld zijn onze kennisdagen over vacuüm en contaminatie. Het onderwerp contaminatie kunnen we verbinden aan het jaarlijkse Clean Event van Mikrocentrum.”

Centrale rol Precisiebeurs

Uiteraard blijft de Precisiebeurs een centrale rol spelen in de relatie tussen DSPE en Mikrocentrum. Woertman: “DSPE kan nog meer inhoudelijke bijdragen leveren aan onze activiteiten, zoals voor het lezingenprogramma op de Precisiebeurs. Dat gaan we meer aandacht geven, in de voorbereiding en invulling en in de publiciteit eromheen. Onze samenwerking sluit perfect aan bij die ambitie.” Krikhaar: “We hebben ook meegedacht met Mikrocentrum over de verhuizing van de beurs naar de Brabanthallen in Den Bosch vanwege de pandemie. Wat ons betreft is dat heel goed bevallen en we hebben dan ook geadviseerd om de beurs daar te blijven organiseren.”

Informele bijeenkomsten

Om de onderlinge afstemming en de samenwerking nog meer inhoud te geven, komt er periodiek overleg. Dat kan ook leiden tot nieuwe initiatieven, zoals laagdrempelige bijeenkomsten die DSPE en Mikrocentrum samen gaan organiseren, bijvoorbeeld in de aanloop naar een groot evenement. Krikhaar tot slot: “Innovatie leidt tot innovatie, maar samenwerking is vereist. Dat geldt voor het hightech-ecosysteem in de Brainport-regio in brede zin en voor DSPE en Mikrocentrum in het bijzonder. We willen ook het organiseren van gezamenlijke informele bijeenkomsten uitproberen, waar precisietechnologie in een ongedwongen sfeer wordt belicht.”

Registreer direct uw gratis bezoek aan de Precisiebeurs op 16 en/of 17 november.