Opleidingen

Gezien de snelheid van technische en organisatorische veranderingen is het belangrijk dat medewerkers hun kennis en kunde op peil houden. Mikrocentrum biedt een uitgebreid programma van praktijkgerichte cursussen. Hieronder vindt u een overzicht van de cursussen gerelateerd aan de Precisiebeurs.

Constructieprincipes voor precisietechnologie

In de cursus Constructieprincipes voor precisietechnologie leert u alle do’s en dont’s bij het ontwerpen van precisiemechanismen. Bekijk de cursus!

Construeren uit plaat

De cursus Construeren uit plaat combineert inzicht in licht en stijf construeren met een overzicht van moderne productietechnieken voor plaatwerk.

Design for assembly (DfA)

Tijdens de bedrijfsinterne cursus Design for Assembly leert u te werken volgens deze methode en de bijbehorende DfA rules. Bekijk de cursus!

Draadvonkerosie

In de cursus Draadvonkerosie leert u potentiële problemen in het draadvonkproces voorkomen om zo draadvonkmachines optimaal in te zetten. Bekijk de cursus!

Maakbaarheid

De cursus Maakbaarheid leert u diverse productiemethoden om zo goed functionerende producten tegen een zo laag mogelijke prijs te ontwerpen. Bekijk de cursus!

Meetsysteemanalyse (MSA)

In de workshop Meetsysteemanalyse (MSA) leert u alles over de MSA-methode hoe deze uit te voeren en hoe de resultaten te interpreteren. Bekijk de workshop!

Noise and vibration control

In de cursus Noise and vibration control leert u producten stiller en trillingsarmer te maken oftewel geluidsarm te construeren. Bekijk de cursus!

Omvormtechnologie

De cursus Omvormtechnologie maakt u wegwijs in de basisbegrippen mogelijkheden en begrenzingen voor het omvormen van metalen. Bekijk de cursus!

Rekenen voor constructeurs

De cursus Rekenen voor constructeurs helpt u met het maken van betrouwbare berekeningen om ontwerpkeuzes te onderbouwen en te controleren. Bekijk de cursus!

Stansen excenterpers basis

In de cursus Stansen exenterpers basis legt u een theoretische basis voor het werken met persen. Bekijk de cursus!

Stansen excenterpers basis - bediende

In de cursus Stansen exenterpers basis - bediende legt u een goede basis betreffende de werking en bediening van stanspersen. Bekijk de cursus!

Stansen excenterpers ombouwen

In de cursus Stansen exenterpers ombouwen komen alle onderwerpen aan bod voor het ombouwen van stanspersen. Bekijk de cursus!

Tolerantieanalyse

n de cursus Tolerantieanalyse leert u tolerantierisico’s te analyseren en tolerantieproblemen te voorkomen in de productie. Bekijk de cursus!

Tribologie

In de cursus Tribologie leert u alles over wrijvings- en slijtageverschijnselen die kunnen ontstaan op contactvlakken van materialen. Bekijk de cursus!

Vacuümtechniek

In de cursus Vacuümtechniek leert u de basisprincipes van vacuüm en u welke aspecten hierbij een belangrijke rol spelen. Bekijk de cursus!

Zinkvonkerosie

In de cursus Zinkvonkerosie leert u alles over zinkvonkeroderen het zinkvonkproces en hoe u het maximale uit uw zinkvonkmachine haalt. Bekijk de cursus!