Courses

Considering the speed at which technical and organizational changes occur, it is important that employees keep their knowledge and skills up to speed. Mikrocentrum offers an extensive program of practice-oriented courses. You can find an overview of the courses related to the Precision Fair below. Courses are in Dutch, some are available in English. Check the Mikrocentrum website for more info. 

Cursus ROS-Industrial basis (Robot Operating System)

Tijdens de cursus ROS (Robot Operating System) gaat u kennis maken met de mogelijkheden van ROS-I.

Cursus Advanced optics

Werkt u met optische instrumenten of bent u betrokken bij de ontwikkeling van optische systemen? Dan is kennis over onderwerpen als MTF polarisatie dubbele breking interferentie buiging van licht en aberraties onmisbaar. Met de cursus Advanced Optics legt u een stevige basis.

Workshop FMEA

De workshop Failure Mode and Effect Analysis geeft inzicht in FMEA en de wijze waarop u dit in teamverband uitvoert.

Course Design Principles

The course Design Principles for Precision Technology is about the essentials theory and practical production proces.

Course Geometric Dimensioning and Tolerancing

Form and position tolerances lead to specific application and interpretation problems in every product set. Learn about it in the course Geometrical Dimensioning and Tolerancing.

Cursus Functioneel Specificeren

De cursus Functioneel specificeren helpt opdrachtgevers productmanagers en ontwerpers met het helder opstellen van technische specificaties.

Cursus Construeren uit plaat

Wanneer u als constructeur of ontwerper een product of onderdeel ontwerpt met plaatwerk dan is de manier van licht en stijf construeren een belangrijke succesfactor. De cursus Construeren uit plaat combineert deze factoren en maakt u wegwijs in de laatste technieken.

Cursus Omvormtechnologie

De cursus Omvormtechnologie maakt u wegwijs in de basisbegrippen mogelijkheden en begrenzingen voor het omvormen van metalen.

Cursus Lean Product Development

Deze cursus lean is een bundeling van specifieke handvatten en tools om de Lean filosofie toe te passen in een product ontwikkelomgeving.

Cursus Maakbaarheid

De cursus Maakbaarheid leert u diverse productiemethoden om zo goed functionerende producten tegen een zo laag mogelijke prijs te ontwerpen.

Cursus Vorm- en plaatstoleranties

Kunt u de tolerantie-eisen van een werkstuk juist definiëren of interpreteren met betrekking tot functie maakbaarheid meetbaarheid en kosten? De cursus Vorm- en plaatstoleranties leert u de belangrijkste methoden van bematen en geometrisch tolereren volgens de laatste ISO normen.

Cursus Noise and vibration control

Aan producten worden steeds strengere eisen gesteld op het gebied van geluid en trillingen. Men is zich ervan bewust dat lawaai schadelijk is voor het gehoor en trillingen hinderlijk zijn. De cursus Noise and vibration control leert u producten stiller en trillingsarmer te maken.

Cursus Methodisch ontwerpen

De praktische cursus Methodisch ontwerpen behandelt een groot scala aan samenhangende ontwerptools. Alle aspecten van een ontwerpproces komen aan bod zoals: integraal ontwerpen de FMEA methode waarde- en probleemanalyse de gewogen criteria methode en DFMA.

Cursus Vacuümtechniek

De cursus Vacuümtechniek maakt u wegwijs in de basisprincipes van het fenomeen vacuüm en leert u welke aspecten hierbij een belangrijke rol spelen. Onderwerpen als drukgebied en -meters materiaalgebruik pompprincipes componenten reinheid ontgassing en assemblage komen hierbij aan bod.

Cursus Tolerantieanalyse

De cursus Tolerantieanalyse leert u tolerantierisico’s analyseren en tolerantieproblemen op een structurele manier op te lossen. Zo verhoogt u de kwaliteit van ontwerpen en voorkomt u tolerantieproblemen in de productie.

Cursus TRIZ – Technische creativiteit

Op een andere manier kijken naar problemen en slimmer te werk gaan efficiënter met tijd omgaan en buiten de gangbare paden treden? De cursus TRIZ reikt u een toolkit aan om op een innovatieve manier problemen op te lossen.

Cursus Rekenen voor constructeurs

Keuzes die gemaakt worden tijdens het ontwerpen van constructies worden vaak gemaakt op basis van vuistregels en ervaring. De cursus Rekenen voor constructeurs helpt u met het maken van betrouwbare berekeningen om deze keuzes te onderbouwen en te controleren.

Course Systems Engineering

Looking for a way to minimize budgets or schedule overruns to enhance the success rate of your engineering projects? The Systems engineering course based on the INCOSE method helps you to set up a targeted integrated system engineering approach that benefits your project organization.

Cursus Constructieprincipes voor precisietechnologie

Er wordt steeds kleiner sneller en nauwkeuriger geconstrueerd. De cursus Constructieprincipes voor precisietechnologie leert u alle do’s en dont’s bij het ontwerpen van precisiemechanismen. Dit helpt u zelf oplossingen te genereren voor kritische ontwerp aspecten.