• 11:20-11:45

De rol van Precision Engineering en Dimensionele Metrologie bij de herdefiniëring van het SI stelsel

De herdefiniëring van het SI stelsel is gebaseerd op precision engineering en dimensionele precisiemetingen van de hoogste orde. In deze lezing zal na een korte historische schets een overzicht worden gegeven van de dimensionele precisiemetingen die noodzakelijk waren om de benodigde nauwkeurigheid te verkrijgen bij de Wattbalans en bij precies opmeten van een monocristallijne Silicium bol die de basis vormen van de herdefinitie van resp. het kilogram en de mol.