• 11:50-12:15

Het grote nut van nieuwe SI eenheden: wat de tijd ons heeft geleerd

Met de voorgestelde herdefinitie van de SI kilogram is het interessant om terug te blikken op een eerdere herdefinitie van een andere eenheid, namelijk de SI seconde (de eenheid van tijd) in1967. De reden voor de herdefinitie was de ontwikkeling van zeer precieze atoomklokken. In de jaren zestig vormden deze nog een curiositeit, maar vandaag de dag zouden we zonder atoomklokken (en de bijbehorende definitie van SI seconde) verstoken zijn van Internet, mobiele telecommunicatie, elektronische betaalverkeer, en zou een duurzame energievoorziening nauwelijks mogelijk zijn. Hoe dit precies zit zal in deze lezing nader worden toegelicht.