Wim van der Hoek award

Acht nominaties voor Wim van der Hoek Award 2020

Het werktuigbouwkundig ontwerpen aan de hand van de constructieprincipes van Wim van der Hoek is springlevend. De voormalige Philips-ingenieur en buitengewoon hoogleraar aan de TH Eindhoven overleed begin vorig jaar op 94-jarige leeftijd, maar zijn naam leeft voort in de naar hem vernoemde prijs en zijn ideeën worden nog steeds onderwezen. Daarvan getuigen de nominaties voor de Wim van der Hoek Award 2020. De jury heeft van twee technische universiteiten en twee hogescholen in totaal acht nominaties ontvangen voor studenten die in hun afstudeerwerk bestaande of nieuwe constructieprincipes hebben toegepast. De prijs zal op woensdagmiddag 18 november worden uitgereikt onder de auspiciën van DSPE (Dutch Society for Precision Engineering), inmiddels voor de vijftiende keer. Dit jaar vindt de uitreiking online plaats, tijdens de digitale Precisiebeurs dag van organisator Mikrocentrum.

De Wim van der Hoek Award – ook wel Constructeursprijs genoemd – werd in 2006 ingesteld ter gelegenheid van de tachtigste verjaardag van nestor in de constructieprincipes Wim van der Hoek. De prijs is bedoeld om het vak van ontwerpen van werktuigbouwkundige constructies extra onder de aandacht te brengen en te stimuleren. Aan deze prijs zijn verbonden een oorkonde, een trofee gemaakt door de Leidse instrumentmakers School en een geldbedrag (gesponsord door HTSC, het High Tech Systems Center van de TU Eindhoven).

Beste afstudeerwerk

De Wim van der Hoek Award wordt jaarlijks uitgereikt voor het beste afstudeerwerk op het gebied van het construeren in de werktuigbouwkunde aan de technische universiteiten en de hogescholen in Nederland en België. Criteria bij de beoordeling van de afstudeerverslagen zijn kwaliteit van het ontwerp, onderbouwing en innovativiteit, alsmede de geschiktheid voor gebruik in het onderwijs in de constructieprincipes. De jury, onder voorzitterschap van DSPE-bestuurslid Jos Gunsing (MaromeTech), ontving acht nominaties, ingediend door de afstudeerbegeleiders/hoogleraren van de betreffende studenten. Ze zijn afkomstig van Fontys Hogeschool Engineering in Eindhoven, Avans Hogeschool in Breda, TU Eindhoven en TU Delft.

Kandidaten

Jelle Elenbaas
(Fontys Hogeschool EngineeringJelle elenbaas

Design of a multiple LED ring light for inspect positions of ADAT3-XF using AM

“Jelle heeft een origineel ontwerp gemaakt voor een LED-verlichtingsring die op de ADAT3-XF die-bonder van Nexperia twee posities moet kunnen innemen op basis van een bistabiel (‘klikklak’) mechanisme dat gerealiseerd moet worden door middel van additive manufacturing (3D-printen). Jelle heeft een goede inzet, is flexibel, neemt initiatief en is ook kritisch over zijn eigen werk (hij reflecteert goed). De waarde van Jelle’s ontwerp voor Nexperia is zeer groot. Als het ontwerp voldoet aan de verwachtingen (de proto moet nog worden gebouwd), dan is het resultaat meer functionaliteit voor een kwart van de huidige prijs.”

Marijn van Houtum (Fontys Hogeschool Engineering)

Marijn van Houtum

Design of a positioning stage for Cryo samples

“Marijn is een zeer gedreven, efficiënte en resultaatgerichte constructeur. Ook beschikt hij over voldoende zelfvertrouwen en is hij niet bang om vragen te stellen. Ondanks de beperkingen van de coronacrisis is het hem gelukt om voor Frencken Engineering een ontwerp te maken binnen het gestelde kostenbudget. Dat betrof een complexe positioneertafel voor cryogene samples voor een elektronenmicroscoop. Het resultaat is een compleet uitgevoerd fijnmechanisch ontwerp, waarin alle relevante deelaspecten zijn meegenomen (onder meer constructieprincipes, materiaalkeuze, fouten- en kostenbudgettering en technisch productdocumentatie inclusief vorm- en plaatstoleranties). Daarnaast is het ontwerp ook nog eens gerealiseerd en gemonteerd tijdens de afstudeerperiode. Marijn laat zien over een uitstekend constructief inzicht te beschikken met oog voor zowel theorie als praktijk.”

Joris Lammers
(Fontys Hogeschool Engineering)

Joris Lammers

Het ontwerpen, optimaliseren en valideren van een 3D metaal geprint kruisveerscharnier

“Joris heeft zich tijdens zijn afstuderen bij MTA volledig gestort op het ontwerp van een 3D-metaalgeprint kruisveerscharnier met een grote slag en hoge zijwaartse stijfheid. Hij doorliep iteratief het proces van printen, gedrag onderzoeken, verbeterslag maken en nieuw ontwerp printen. Hij wisselde zijn pragmatische aanpak af met het doorspitten van pittige papers om de theorie te kunnen begrijpen en mee te nemen in zijn analyses. Joris is onder meer de uitdaging aangegaan van het printen van zeer dunne metaalstructuren. Hij heeft uitgezocht welke materialen, printerinstellingen en nabehandelingen daarvoor het meest geschikt zijn. ‘Dat ontwerp is zo logisch, dat moet toch al bestaan’, zo zou men kunnen denken als men het eindresultaat ziet. Blijkbaar was het toch niet zo simpel, want het ontwerp bestond nog niet. Inmiddels heeft MTA er patent op verkregen.”

Bram Lomans
(TU Eindhoven)

 Bram Lomans

Mechatronic Architecture and Design for a Metrology Tool with Parallel Sensors

“Bram heeft gewerkt aan een nieuw concept voor kleine parallelle sensoren voor toepassing in toekomstige ASML Yieldstar metrologiesystemen. Hij is zeer zelfstandig en doelgericht. Zijn afstudeerproject was onderdeel van een breder onderzoek binnen ASML Research. Tijdens zijn afstuderen heeft hij zich als een van de weinige mechanen uitstekend staande gehouden in een team van voornamelijk optici. Hij stippelt zelf zijn route uit en weet de omgeving daarin goed mee te nemen. Bram is creatief en analytisch sterk, en heeft goede communicatievaardigheden. Om zijn ‘bandbreedte’ te vergroten heeft hij een bacheloreindopdracht succesvol begeleid. Hij is werktuigbouwer in brede zin met een focus op precisiemechanica, zowel conceptueel als op detailniveau.”

 

Jochem Lutgerink

(TU Delft)

 Jochem Lutgerink

Design and Validation of a Collimator Alignment Assembly for a High-Power Bulk Multiplexer used in Ground-to-GEO Laser Communication

“Jochem is afgestudeerd op satellietcommunicatie met licht. Zijn opdracht bij TNO was het ontwerpen van een compacte, stabiele en hoognauwkeurige uitlijning van de vijf lasers met verschillende kleuren die een hoogvermogenlichtbron vormen in het grondstation. Een opdracht waarin zijn sterktes optimaal tot hun recht kwamen: analytische vaardigheid, gekoppeld aan een kritische houding en vertrouwen in eigen kunde, naast een gedegen kennis van zowel de optica als de optomechatronica. Hij heeft een nieuw uitlijnmechanisme ontwikkeld, gebruikmakend van de bekende constructieprincipes en rekening houdend met de eisen aan (thermische) stabiliteit. Op oorspronkelijke manier heeft hij 3D-metaalprinttechniek gecombineerd met de klassieke optomechanische uitlijntechnologie. Hij heeft zijn ontwerp ook gerealiseerd en voor testen een optische meetopstelling ontworpen. Jochem is tijdens zijn afstuderen inhoudelijk maar ook als persoon gegroeid, van een voorzichtige techneut naar een systeemontwerper in de dop met vertrouwen en plezier in zijn vak en de behoefte dit vak ook uit te dragen.”

 

Kas van Roekel
(Avans Hogeschool)

 Kas van Roekel

Ibis Nest

“Kas heeft een brede interesse in techniek en zijn enthousiasme werkt zeer aanstekelijk. Hij is medeoprichter van de studenten-start-up Stuval, een multidisciplinair ontwikkelbedrijf dat jong talent met bedrijven verbindt en ideeën ontwikkelt. Binnen Stuval richt hij zich op de toepassing van Triz, de bekende methode voor vindingrijke probleemoplossing. Voor zijn afstuderen zocht Kas naar een afstudeeropdracht met constructieprincipes in de hoofdrol. Bij Settels vond hij een uitdagende vraagstelling met complexe randvoorwaarden. De uiteindelijke oplossing is elegant, want eenvoudig en doordacht. Het schrijven van verslagen probeert hij tot het minimaal noodzakelijke te beperken, vooral omdat hij gelooft dat je sneller tot de essentie van een probleem doordringt als je experimenteert met 3D-geprinte modellen. Hij heeft laten zien de potentie te hebben om zich te ontwikkelen tot een echte ingenieur-constructeur.”

Teun van de Sande
(TU Eindhoven)

 Teun van de Sande

 

Design of a Retractable Imaging Device

“Teun toonde zijn competenties door diepgaande mechanische ontwerpvraagstukken aan te pakken terwijl hij een duidelijk overzicht op systeemniveau behield. Hij begon zijn opdracht bij Prodrive Technologies met een systeemdecompositie, waaruit twee grote ontwerpproblemen voortkwamen die hij moest oplossen. In de eerste plaats het ontwerp van een niet-overbepaalde ondersteuning voor de kwetsbare sensor, met strikte eisen aan koeling. Ten tweede het ontwerp van een op lineaire geleiding gebaseerd intrekmechanisme met een goed gedefinieerde voorspanning en zonder botskrachten aan het einde van de slag. Teun’s analytische en experimentele vaardigheden, enthousiasme en leergierigheid, samen met zijn vermogen om nieuw verworven kennis op een gestructureerde manier over te dragen aan teamleden, stelden hem in staat beide problemen op te lossen en tevens een volledig geïntegreerd productontwerp te maken.”

Stan Smolders
(Fontys Hogeschool Engineering)

 Stan Smoldes

Mitigation of disturbances on a linear stage, using FeedForward and Iterative Learning Control

“Stan is een sociale, oplettende en gedreven persoon. Hij was tijdens zijn opleiding nooit te beroerd om anderen uitleg te geven en heeft zo veel studenten geholpen bij hun studie. Zijn analytisch niveau stijgt ver uit boven het niveau dat van een HBO-bachelorstudent mag worden verwacht. Hij heeft een complexe uitdaging op zich genomen tijdens zijn afstuderen bij MI-Partners: geavanceerde, datagebaseerde regeltechnische ILC-oplossingen (Iterative Learning Control) toepassen op een hoge-precisie positioneersysteem om zo herhalende fouten te reduceren, en tevens op basis van kennis van het systeem basisfuncties zoeken die de volgfout in combinatie met ILC op robuustere wijze (bij veranderende ingangssignalen) kunnen reduceren. Dit alles heeft hij vergeleken met de traditionele modelgebaseerde voorwaartse regeling (feedforward). De benodigde theorie heeft hij zich eigen gemaakt onder uitdagende omstandigheden (veel thuiswerken vanwege Covid-19).”