Programma

De Precisiebeurs is uitgegroeid tot hét jaarlijkse trefpunt van bedrijven en organisaties actief in hoog- en ultra-precisietechnologie. Kennis uitwisseling en netwerken is essentieel om op de hoogte te blijven en snel mee te gaan in de huidige en nabije technologische ontwikkelingen. Parallel aan de expo biedt de Precisiebeurs daarom ook een uitgebreid programma. Onderstaand een toelichting op de diverse programma onderdelen die een bezoek aan de vakbeurs meer dan de moeite waard maken!

Het kan natuurlijk zijn dat programmaonderdelen aangepast moeten worden door corona maatregelen. Vooralsnog is de verwachting dat er juist versoepeld kan worden. Houd deze website in de gaten voor updates.

Precisiebeurs zet partnerland België centraal

Met ingang van 2019 zet iedere editie van de Precisiebeurs een partnerland centraal. Voor de 2019 editie had Zwitserland de primeur. Voor 2020 was het Verenigd Koninkrijk partnerland. In 2021 is het België. Wat is de status van de precisietechnologie sector aldaar en hoe verstevigen we onze band?

Een delegatie van diplomaten, handelsattachés en bedrijven, onder aanvoering van de trade officers van de ambassade, bezoekt de beurs, het congres en de netwerkevents. Er is een begeleide toer over de beursvloer. Hierbij worden in eerste instantie exposanten aangedaan die al een band met België hebben, bijvoorbeeld omdat ze een fabrikant vertegenwoordigen of een project met een bedrijf uit de doen. Afhankelijk van eventuele aanpassingen n.a.v. de RIVM coronamaatregelen is de delegatie ook aanwezig bij de netwerkborrel en het exposantendiner, waarbij zij aan tafel zitten bij leden van het Mikrocentrum High Tech Platform. Ook nemen ze deel aan de Meet & Match. Het partnerschap komt ook tot uitdrukking in het congresprogramma. Sprekers uit de delegatie delen hier de status van de precisietechnologie sector in hun land.

Van Big Science naar Big Business

Big Science verwijst naar fundamenteel en grensverleggend onderzoek dat in grote internationale verbanden wordt uitgevoerd. Voor dergelijk onderzoek zijn omvangrijke onderzoeksfaciliteiten nodig. Opdrachten worden voor een groot deel via Calls for Tender aangekondigd, en gefinancierd vanuit de contributie van de deelnemende landen (via het principe van fair return). In het Big Science Congresprogramma tijdens de Precisiebeurs vertellen internationale topsprekers van diverse onderzoeksinstituten over recente ontwikkelingen en komende aanbestedingen. De Nederlandse ILO's (Industrial Liason Officers) zijn aanwezig in de diverse Precisiebeurs programmaonderdelen om u te helpen.

Bekijk Big Science Lezingentrack

Big Science Cern

Neem deel aan de Meet & Match

Enterprise Europe Network (KvK) organiseert in samenwerking met Mikrocentrum de internationale B2B matchmaking tijdens de Precisiebeurs. Indien nodig wordt naar online sessies geschakeld. Het doel van het meet & match event is om relevante contacten te vinden in de gehele keten door persoonlijke 1:1 gesprekken te faciliteren. Maanden tevoren kunt u zich al online aanmelden en uw profiel opmaken in de matchmaking software. Zo kunt u tevoren al vinden en gevonden worden, en efficiënt gesprekken voorbereiden voor op de beurs. De online Meet&match in 2020 was een groot succes: 464 personen maakten een Meet & Match profiel aan en deze werden in totaal 9039 keer bekeken. Dit leidde tot 269 gematchte online gesprekken en een veelvoud aan chatcontacten en bezoekafspraken. Schroomt u dus niet om ruim tevoren in te tekenen voor dit onderdeel. Dit kan vanaf enkele maanden voor beurs.

Het doel van de Meet & Match

  • tot stand brengen en versterken van voorspoedige Europese contacten;
  • vinden van relevante business partners;
  • ontdekken van innovatieve oplossingen voor diverse problemen;
  • waarnemen en identificeren van partners voor (Europese) onderzoeksprojecten;  
  • vinden van interessante en potentiële samenwerkingsmogelijkheden;
  • versterken en ondersteunen van internationale samenspraak.

De inschrijving voor de Meet&Match van 2021 is geopend vanaf augustus

Young talent 1200x629

Young Technology dynamisch pitch programma met posterpresentaties

Mikrocentrum biedt tijdens de Precisiebeurs een podium aan jong talent en hun jonge technologieprojecten. Afgestudeerden, promovendi en start-ups pitchen hun beste projecten in 3 minuten pitches en posterpresentaties. Bedrijven en bezoekers kunnen zich zo snel en efficiënt informeren over dit aanstormend talent en hun baanbrekende technologische projecten.  U vindt de posterpresentaties op de beursvloer tijdens de beursdagen. Het overzicht van de 3-minuten pitches vind u in het lezingenprogram. De beste pitch wint een prijs van 250 euro.

Kandidaten kunnen zich melden bij de organisatie.

 

Bekijk pitch programma dag 1

Bekijk pitch programma dag 2

Persbericht DSPE Wim van der Hoek Award 2020 lr

Uitreiking Wim van der Hoek Award

Logo Wim van der Hoek Prijs klein
De kunst van het werktuigbouwkundig ontwerpen staat in hoog aanzien in de Nederlandse hightech industrie. Een van de grondleggers van deze discipline, Wim van der Hoek, werkte voor de bedrijfsmechanisatie van Philips en was buitengewoon hoogleraar aan de TU Eindhoven. Op de tweede dag van de Precisiebeurs in ‘s-Hertogenbosch verzorgt DSPE de uitreiking van de Wim van der Hoek Award. Deze prijs, ook wel Constructeursprijs genoemd, werd in 2006 ingesteld ter gelegenheid van de tachtigste verjaardag van nestor in de constructieprincipes Wim van der Hoek. De prijs is bedoeld om het vak van ontwerpen van werktuigbouwkundige constructies extra onder de aandacht te brengen en te stimuleren. Naast een prachtige trofee gemaakt door de Leidse instrumentmakers School en een gesponsord geldbedrag door HTSC is er een oorkonde verbonden aan deze award.

Bij de beoordeling van de afstudeerverslagen zijn kwaliteit van het ontwerp, onderbouwing en innovativiteit enkele van de criteria. Daarnaast heeft is er de mogelijkheid om het voorbeeld in te dienen voor het boek Constructieprincipes. Kandidaten dienen te worden voorgedragen door de afstudeerbegeleider of hoogleraar. 

Lennino Cacace Ir. A. Davidson Award 2018

Uitreiking Ir. A. Davidson Award

Call for Ir A4. Davidson Award candidates 2
Dit jaar wordt tijdens de Precisiebeurs de Ir. A. Davidson Award uitgereikt door DSPE. Deze prijs is vernoemd naar de autoriteit op fijnmechanisch gebied bij Philips in de jaren vijftig en zestig. DSPE beoogt hiermee jong talent te stimuleren en is bedoeld voor een jonge Precisietechnoloog die:

-          5 tot 10 jaar werkzaam is in het vakgebied
-          Aantoonbare prestaties levert
-          Zijn enthousiasme over het vakgebied actief of passief uitdraagt

De groep mensen die hiervoor in aanmerking komen zijn in de regel nog niet bekend in de netwerken. Jong talent kan in aanmerking komen doordat iemand hen de kandidatuur gunt.