Big Science

Big Science verwijst naar fundamenteel en grensverleggend onderzoek dat in grote internationale verbanden wordt uitgevoerd. Voor dergelijk onderzoek zijn omvangrijke en onderzoeksfaciliteiten nodig. De bouw van die faciliteiten vergt grote investeringen, en wordt met hulp van high tech industrie in de deelnemende landen uitgevoerd. Ook het onderhoud en het bedrijven van de onderzoeksfaciliteit, gedurende tientallen jaren, biedt gelegenheid voor grote industrie en midden- en klein bedrijf om deel te nemen. Opdrachten worden voor een groot deel via Calls for Tender aangekondigd, en gefinancierd vanuit de contributie van de deelnemende landen (via het principe van fair return). In het Big Science Congresprogramma tijdens de Precisiebeurs vertellen internationale topsprekers van diverse onderzoeksinstituten over recente ontwikkelingen en komende aanbestedingen.

Big Science: vele voordelen voor de Nederlandse markt

Daar waar Nederland gastland is van Big Science, profiteert de plaatselijke bedrijvigheid aanzienlijk van een groot internationaal instituut in de regio. ESTeC in Noordwijk is hiervan een voorbeeld. De meeste internationale Big Science faciliteiten zoals ESO en CERN, waar Nederland als lidstaat aan bijdraagt, zijn echter in het buitenland gevestigd. Nederland kan toch profiteren van in het buitenland gevestigde Big Science. Daarbij kan vooral het Nederlandse MKB steun gebruiken. Industrial Liaison Officers (ILO ’s) zijn de verbindende factor tussen de Big Science projecten en de Nederlandse Industrie.

ILO-Net: verkleint de afstand tussen de Nederlandse industrie en Big Science faciliteiten

De Nederlandse ILO’s hebben zich verenigd in het ILO-Net. Middels dit netwerk willen de ILO’s, gesteund door Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek NWO, de afstand tussen de Nederlandse industrie en grote Big Science faciliteiten te overbruggen. Over vijf jaar wil het ILO-Net hebben bereikt dat geïnvesteerde lidmaatschapsbijdragen in Big Science projecten volledig ten goede komen aan orders voor onze eigen industrie. De Precisiebeurs met de Big Science conferentie is hét jaarlijkse moment voor direct contact tussen de Nederlandse high tech industrie en de inkopers van de Big Science faciliteiten.