• 15:30-15:55
  • Lectures hall 1

Toepassingen van Additive Manufacturing als productietechnologie bij Festo

  • Florèn van Olden
  • Festo

3D printing wordt een steeds belangrijkere productietechnologie bij Festo; niet enkel voor prototyping, ook steeds meer voor eindonderdelen. In deze lezing zal de spreker ingaan op enkele toepassingen van AM technologie bij Festo. Daarnaast zal er gekeken worden naar oplossingen voor AM fabrikanten om het AM proces verder te industrialiseren.